Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

Званична интернет презентација Удружења за стечајно право

Добродошли

Уводна реч

Удружење за стечајно право је стручно-професионална, недобитна организација, основана у јулу 2022. године, у циљу промоције и унапређења стечајног права и његове примене у пракси. Основано је као удружење грађана на неодређено време. Оснивачи (њих 5) су истакнути правници, са дугогодишњим искуством у високошколским установама, државним институцијама и привреди.

Основни циљеви Удружења су:

 • унапређење и промоција стечајног права и његове примене у пракси,
 • остваривање сарадње са другим сродним удружењима и организацијама,
 • ширење идеје о значају стечајног права за привредни развој државе,
 • сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,
 • успостављање и учвршћивање сарадње међу посленицима из области стечајног права у земљи и иностранства.

Ради остваривања циљева Удружење нарочито:

 • прикупља и обрађује домаћу и страну литературу из области стечајног права,
 • објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног права,
 • пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права,
 • самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове,
 • сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,
 • активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, у циљу промоције стечајног права.

стечајно право

_____________
Познавање стечајног и сродних грана права омогућава благовремено уочавање финансијских проблема, реструктурирање привредног друштва и излазак из финансијске кризе.

стечајно право

Реструктурирање привредног друштва може бити ванстечајно и стечајно. Предмет изучавања Удружења су све врсте реструктурирања привредних друштава и решавање финансијских проблема.

стечајно право

_____________
Стечај не мора увек значити престанак постојања привредног друштва. Он може водити и новом финансијском почетку.

стечајно право

Нови финансијски почетак омогућава се кроз реорганизацију стечајног дужника или продају стечајног дужника као правног лица.

стечајно право

_____________
Основни циљ стечајног права јесте најповољније колективно намирење поверилаца стечајног дужника.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП), кроз развој права и стручне праксе, доприноси остварењу циљева стечајног права.

стечајно право

_____________
Удружење за стечајно право (УСП), кроз развој стечајног и сродних грана права, пружа подршку свим учесницима привредног пословања.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП) сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама које могу да допринесу развоју научне области стечајног и сродних грана права.

стечајно право

_____________
Удружење за стечајно право (УСП) активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним организацијама, све у циљу промоције и развоја стечајног и сродних грана права.

стечајно право

Организовање научних и стручних конференција, округлих столова, панела, радионица, издавање монографија, давање стручних мишљења, давање одговора на спорна питања, само су неке од активности Удружења за стечајно право (УСП).

стечајно право

_____________
Будућност развоја стечајног права уочљива је кроз његово ширење на стечај предузетника, потрошача и стечај физичких лица.

стечајно право

Удружење за стечајно право (УСП) окупља најеминентије стручњаке из области стечајног и сродних грана права, који својим деловањем утичу на развој стечајног права и стварање новог правног оквира за стечај предузетника и стечај физичких лица.

НАШ
УСПЕХ

Удружење за стечајно право (УСП) у својим редовима броји најеминентије стручњаке из области компанијског, трговинског и стечајног права, као и економске анализе права. Вишегодишње искуство чланова стечено радом у високошколским установама, државним институцијама и привреди на највишим позицијама, чини само Удружење најрепрезентативнијим у овој области.

Основни циљеви Удружења

Ради остваривања циљева Удружење нарочито:

Icon 1

прикупља и обрађује домаћу и страну литературу из области стечајног права,објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног права,

Icon 2

пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права,

Icon 3

самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове,

icon 4

сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног права,

Icon 1

активно учествује у јавном животу Републике Србије, самостално или у сарадњи са другим сродним удружењима и организацијама, у циљу промоције стечајног права.

Више
Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem ipsum.

Радно време удружења за стечајно право

Понедељак 09:00 AM - 03:00 PM
Уторак 09:00 AM - 03:00 PM
Среда 09:00 AM - 03:00 PM
Четвртак 09:00 AM - 03:00 PM
Петак 09:00 AM - 03:00 PM
Субота Затворенo
Недеља Затворенo

О нама

ДОГАЂАЈИ

Новo

Удружење за стечајно право
временска линија

Наш тим

Оснивачи

Проф. др Вук Радовић

Проф. др Вук Радовић

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
Проф. др Бранко Радуловић

Проф. др Бранко Радуловић

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
Јелена Радовић

Јелена Радовић

дипл. правник
др Тијана Љубисављевић

др Тијана Љубисављевић

доктор економских наука
др Михајло Живковић

др Михајло Живковић

експерт у области стечајног права

​Публикације

gabriel-ghnassia-VmS8VQ0n39Q-unsplash
Доц. др Марко Радовић

МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ February 2022 Conference: Online webinar Agencije za licenciranje stečajnih upravnika РезимеУ раду се, са теоријскоправног становишта,

Read More »
henry-be-TCsCykbwSJw-unsplash
Доц. др Марко Радовић

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ

Доц. др Марко Радовић February 1, 2023 АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ НАМИРЕЊА РАЗЛУЧНИХ И ЗАЛОЖНИХ ПОВЕРИЛАЦА У СТЕЧАЈНОМ ПОСТУПКУ РезимеУ раду се анализирају проблеми намирења разлучних и

Read More »
Доц. др Марко Радовић

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ – 2023​

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ – 2023 ЧЛАНЦИ ВукРадовићПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ ЗА СРПСКО ПРАВО У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БранкоРадуловићО ТРОШКОВИМА СТЕЧАЈА – I ДЕО ДраганЛончар, Љубица Пјевовић, Филип СтојановићНОВЧАНЕ КАЗНЕ

Read More »

Спонзори

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.