Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

АРБИТРАЖА У ПОЗИТИВНОМ СРПСКОМ СТЕЧАЈНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

jez-timms-8muUTAmcWU4-unsplash

Резиме
Изменама и допунама Закона о стечају из 2017. године, направљен је позитиван искорак у правцу законског регулисања неких спорних питања у вези односа арбитражног и стечајног поступка. Међутим, бројне дилеме остале су и даље актуелне.
Уочене дилеме, које се могу очекивати и у практичној примени стечајног закона, подстакле су аутора на размишљање о модалитетима њиховог разрешења. Тој сврси посвећен је и предмет овог рада, усмерен на анализу нових законских решења о последицама отварања стечајног поступка на постојеће арбитражне поступке, потом, могућностима покретања арбитражног поступка у складу са споразумима о арбитражи закљученим пре отварања стечајног поступка и, на крају, последицама закључења споразума о арбитражи након отварања стечајног поступка.

Кључне речи: арбитража, арбитражни споразум, стечајни поступак

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.