Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

МЕЂУНАРОДНИ СТЕЧАЈ

February 2022 Conference: Online webinar Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

gabriel-ghnassia-VmS8VQ0n39Q-unsplash

Резиме
У раду се, са теоријскоправног становишта, анализирају општа питања везана за међународни стечај. Циљ аутора је да поједина питања из ове материје разјасни и мотивише оне који право примењују на примену одредаба о међународном стечају. Ово из разлога што је нормативни оквир о међународном стечају установљен првенствено у циљу да олакша поступак решавања сложених питања у стечајним поступцима са елементом иностраности.


Кључне речи: стечај, међународни стечај, главни и споредни стечајни поступак,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.