Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

(НЕ)ОДГОВОРНОСТ НОВООСНОВАНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Резиме
Предмет истраживања у раду представљају специфичности положаја новооснованог привредног друштва у погледу обавеза оснивача према сопственим повериоцима. У том контексту првенствено се настоји указати да привредно друштво моментом регистрације у регистар привредних субјеката стиче својство правног лица. Тако постаје посебан субјект у праву, у погледу којег се примењује правило да својом имовином одговара искључиво за сопствене обавезе. С друге стране, како од већине правила у праву постоје изузеци, тако и у погледу овог се могу препознати специфични видови одговорности друштва за обавезе проистекле у вези његовог оснивања (тзв. обавезе ,,преддруштва), али само уколико се за то испуне законски услови. Истоветно, у пракси су препознати примери некритичког тумачења права, које води погрешном одлучивању о питањима одговорности новооснованог друштва за обавезе оснивача. О тим примерима се посебно говори у раду.

Кључне речи: стечај, привредно друштво

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.