Булевар краља Александра бр. 67, зграда Правног факултета у Београду

О нама

Удружење за
стечајно право

stecajni logo transp

Удружење за стечајно право

Удружење за стечајно право је стручно професионална, недобитна организација у коју су ce добровољно удружили поклоници стечајног права, запослени у високошколским установама, привредним друштвима, јавним предузећима, банкама и другим привредним субјектима, привредним коморама, привредним судовима, институтима и другим организацијама.
Своје деловање Удружење остварује у циљу унапређења и промоције стечајног и сродних грана права и њиховој примени у пракси. Предуслов за њихово остварење је тесна повезаност теорије и праксе, па Удружење за стечајно право (УСП) тежи остварењу сарадње са другим сродним удружењима, организацијама и институцијама.
Успостављање и учвршћивање сарадње међу посленицима из области стечајног права у земљи и иностранству представља важну мисију Удружења.
Све то се чини у циљу ширења идеје о значају стечајног и сродних грана права за привредни развој државе.

Наш тим

Оснивачи

Проф. др  Вук Радовић

Проф. др Вук Радовић

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
Проф. др Бранко Радуловић

Проф. др Бранко Радуловић

редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду
Јелена Радовић

Јелена Радовић

дипл. правник
Доц. др Тијана Љубисављевић

Доц. др Тијана Љубисављевић

доктор економских наука
др Михајло Живковић

др Михајло Живковић

експерт у области стечајног права

У чему смо експерти

Области правне праксе

_____________
Удружење за стечајно право је стручно професионална, недобитна организација у коју су добровољно удружили поклоници стечајног права, запослени у високошколским установама, привредним друштвима, јавним предузећима, банкама и другим привредним субјектима, привредним коморама, привредним судовима, институтима и другим организацијама.

_____________
Удружење за стечајно право је стручно професионална, недобитна организација у коју су добровољно удружили поклоници стечајног права, запослени у високошколским установама, привредним друштвима, јавним предузећима, банкама и другим привредним субјектима, привредним коморама, привредним судовима, институтима и другим организацијама.

_____________
Своје деловање Удружење за стечајно право (УСП) остварује у циљу унапређења и промоције стечајног и сродних грана права и њиховој примени у пракси. Предуслов за њихово остварење је тесна повезаност теорије и праксе, па Удружење за стечајно право (УСП) тежи остварењу сарадње са другим сродним удружењима, организацијама и институцијама.

_____________
Своје деловање Удружење за стечајно право (УСП) остварује у циљу унапређења и промоције стечајног и сродних грана права и њиховој примени у пракси. Предуслов за њихово остварење је тесна повезаност теорије и праксе, па Удружење за стечајно право (УСП) тежи остварењу сарадње са другим сродним удружењима, организацијама и институцијама.

_____________
 Успостављање и учвршћивање сарадње међу посленицима из области стечајног права у земљи и иностранству представља важну мисију Удружења за стечајно право (УСП).
Све то се чини у циљу ширења идеје о значају стечајног и сродних грана права за привредни развој државе.

_____________
 Успостављање и учвршћивање сарадње међу посленицима из области стечајног права у земљи и иностранству представља важну мисију Удружења за стечајно право (УСП).
Све то се чини у циљу ширења идеје о значају стечајног и сродних грана права за привредни развој државе.

_____________
Ради остваривања циљева Удружење нарочито прикупља и обрађује домаћу и страну литературу објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног и сродних грана права. Такође, пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права.

_____________
Ради остваривања циљева Удружење нарочито прикупља и обрађује домаћу и страну литературу објављује часописе и друге публикације из научне области стечајног и сродних грана права. Такође, пружа организациону, техничку и материјалну помоћ посленицима стечајног права ради обављања теоријских и емпиријских истраживања из области стечајног права.

_____________
 Удружење за стечајно право (УСП) самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове. Удружење сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног и сродних грана права.

_____________
 Удружење за стечајно право (УСП) самостално или у сарадњи са другим удружењима и организацијама припрема и организује састанке, научне скупове, конференције, семинаре, обуке, радионице и друге скупове. Удружење сарађује са универзитетима, стручним удружењима, судовима и другим организацијама, које могу да допринесу развоју научне области стечајног и сродних грана права.

Ту смо да вам помогнемо

Уколико имате било који стручни, практични или теоријски проблем из области стечајног и сродних грана права, Удружење за стечајно право (УСП) може суделовати у њиховом решавању кроз своје научно и практично деловање.

Својим деловањем Удружење за стечајно право (УСП) остварује сарадњу са свим учесницима стечајног поступка.

Знање & Искуство

Удружење за стечајно право (УСП) у својим редовима броји најеминентије стручњаке из области компанијског, трговинског и стечајног права, као и економске анализе права. Вишегодишње искуство чланова стечено радом у високошколским установама, државним институцијама и привреди на највишим позицијама, чини само Удружење најрепрезентативнијим у овој области.
Сарадњом са Удружењем за стечајно право (УСП) стиче се могућност преноса знања и стицања нових искустава свих чланова.
Ту мисију ће Удружење чинити кроз:

Придружите се нашем удружењу, САДА! НА ВРЕМЕ! |

Контакт детаљи

Пратите нас

Билтен

© 2022 – 2023 Created by SSI d.o.o.